Wojciech Woźnica

Logo

Wojciech Woźnica

Funkcja:
 • Kierownik ds.organizacyjno-administracyjnych
 • Prezes Zarządu Fundacji
Uprawnienia szkoleniowe:
 • Instruktor Wykładowca PZN
 • Międzynarodowy Instruktor Zawodowy ISIA
 • (kurs lawinowy, kurs ski-tourowy, kurs telemarku, ISIA Technical Test – St.Moritz 2010)
 • Instruktor Sportu Osób Niepełnosprawnych – specjalność narciarstwo zjazdowe
Przeszkolenie dodatkowe:
 • kurs ustawiania slalomów (SITN PZN)
 • kurs ręcznego serwisowania nart (Holmenkol, Wintersteiger)
 • Animator czasu wolnego (20h)
Pierwsza pomoc:
 • Ratownik GOPR, Grupa Karkonoska
 • Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (Triage – Centrum Ratownictwa Specjalistycznego)
 • Podstawowa Pierwsza Pomoc (Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej)
Uprawnienia państwowe:
 • Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
Inne:
 • Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ
 • Żeglarz Jachtowy (1998)
 • Starszy Sternik Motorowodny PZMiNW
 • Przodownik Turystki Żeglarskiej PTTK
 • Instruktor Nordic Walking PFNW-INWA
 • Instruktor Odnowy Biologicznej
Funkcje w SITN PZN:
 • Wiceprezes SITN PZN ds. Rozwoju
 • Przewodniczący Komisji Spraw Międzynarodowych
 • Członek Komisji Narciarstwa Adaptowanego