Paweł Darmoros

Logo

Paweł Darmoros

Funkcja:
  • Zastępca Kierownika ds.organizacyjno-administracyjnych
  • Członek Rady Fundacji
Uprawnienia szkoleniowe:
  • Instruktor PZN
Przeszkolenie dodatkowe:
  • Animator czasu wolnego (20h)
Uprawnienia państwowe:
  • Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży